نه ضد دختر نه ضد پسر
 
نه ضد دختر نه ضد پسر
ﯾﻪ اپلیکیشن ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ


ﺷﺎﺭﮊ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻩ .


ﻣﺎﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺭﻭﮔﻮﺷﯽ ﻭ

ﺷﺐ ﺯﺩﯾﻤﺶ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﮊ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯾﻢ .

... ﺳﺎﻋﺖ ۳ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺻﺪﺍﯼ


ﻓﺮﯾﺎﺩ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ:


ﺑﮑﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ! ﺑﮑﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ!


یهوکل خانواده پریدن تواتاقم؛الآن گوشیم شارژ نداره میترسم نزنم توشارژ یهو شب داد بزنه بکن تو! بکن تو

نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ توسط پدرام

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ ...

.

.

.

ﯾﻪ SMS ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ " ﺳﻼﻡ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﯾﻪ ﺗﮏ

ﺑﺰﻥ ﺷﻤﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺳﯿﻮ ﮐﻨﻢ " ...

ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﯼ

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ ...

ﺗﺎ ﺍﻻﻥ 97 ﺗﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ |-: ﯾﻨﯽ

ﺁﯼ ﮐﯽ ﯾﻮﯼ ﻣﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ ...


نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ توسط پدرام

پرايد 17 ميليون ؟؟؟؟!!! :O

.

.

.

به زودي شاهد تردد شتر و اسب

در معابر و خيابانهاي کشور خواهيم بود :)))

امنيتش هم بيشتره...

جنبه fUn هم داره...:)))

الحمد الله برگشتيم به دوران صدر اسلام

الله اکبر... :-j

من برم چاه بـکنـم خيلي تـشنمه......:|


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام

یکی از فانتزیام اینه که:


برم توي یه عروسی غریبه،

موقعی که عروس می خواد بعله رو بگه...

یهو از وسط جمعیت داد برنم:

نـــــــــــــــــــــــــه، باهاش ازدواج نکن. من هنوز دوستت دارم...

بعد فامیلای دوماد جنازمو ببرن سمت افق محو كنن :))))))))


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﺍﻩ

ﺑﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻣﻨﻢ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﻭﺍﯾﺴﻢ

ﯾﻮﺍﺵ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﮕﻢ: " ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ..... ﭼﯿﺰﯼ ﮔﻔﺘﯽ؟"

ﭘﺴﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺭﻭﯾﯽ ﺑﮕﻪ ﺁﺭﻩ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﮔﻼﻭﯾﺰ ﺑﺸﯿﻢ .... ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺑﺰﻧﯿﻢ ...

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻢ ﻫﯽ ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ. ﻣﻠﺖ ﺩﻭﺭﻣﻮﻥ ﺍﺻﻦ

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻔﻦ

ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺭﻭ ﺯﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ، ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺮﻡ

ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﻢ. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺻﺪﺍﯼ

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﺭﻭ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﻡ.... ﻧﮕﻮ ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺳﻠﺤﻪ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﻔﺴﺎﯼﺁﺧﺮﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ

ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ...

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻤﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﻧﺎﻥ

ﻣﯿﮕﻪ": ﻧــــــــــــــ ­ــــــــﻪ "

ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ": ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ" ﻭ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ

ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ....

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺣﻘﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ ﺍﺳﮑﺎﺭﻡ، ﺍﺻﻐﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﺯﺕ

ﻧﮕﺬﺭﻩ .


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام

یکی از فانتزیام اینه که

یک شب قبل از ولنتاین (دقت کنید یک شب)

وقتی دارم تو خیابون راه می رم یه لامبورگینی (ترجیحا مورسیه لگو)

از کنارم رد شه بَد یهو بک بگیره (برگرده عقب) جلو پام واسته ،

یه دخدر خشگل قدبلند (170)

سایز سینه 75 به بالا

از توش بیاد بیرونُ همینجوری واسته جلومُ بهم زُل بزنه

(^_^)

<||>

_//_

یه نیم ساعت بعدش بگم خانم چیزی شده ؟

اونم یهو اشک تو چشاش جمع شه بگه :

من سال هاست دنبال تو می گردم !!

من بگم دنبال من !؟ :-؟


بگه آره پدرام ! حالابپر بالا بریم با هم تاب بخوریم و دور دور کنیم

منم بگم باشه جوجو و سوار شم !

بد دوس دخدرم ماشین روشن کنه طوری تِکاف کنه که

لاستیکا همینطور دود کنن انقد دود کنن که ما بتونیم

به راحتی تو اون دودا محو شیم نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام
يكي از فانتزي هام اينه كه دم افق بشينم نزارم كسي

 تو 

افق محو شه


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام
یکی از فانتزیام اینه که یه روز برم تووو مسابقه گوگوش آکادمی شرکت کنم ..

نه برای اینکه برنده بشم..

فقط یه دست بکشم رووو کله هومن خلعتبری 

بعدش هم برم محو شم 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام

یکی از فانتزیام اینه که :


تو محلمون 10 تا پسر غریبه به دختر همسایمون تیکه بندازن یهو غیرتی

 بشم کله کنم برم براشون ، 10 تا شونو لت و پار کنم و بعد بشون بگم "

 خودتون خواستین من دعــــــوا نداشتم "


بعد دختر همسایه این صحنه رو ببینه کف و تف قاطی کنه تا میخواد بیاد

 سمتم که ازم قدردانی کنه یهو مادرش با چادر گُل گُلی از خونه بیاد بیرون

 و ببینه 10 نفر پاره پوره رو زمین دارن خاک میخورن ، متوجه جریان

 می...شه و با یه حالت بغض آلود بیاد سمتم بگه داماد من...


من : بله مادر


بگه : من همیشه آرزو داشتم همچین پسر رخشی داشتم


من: ولی مادرم تو همیشه به چشم یه پسر بد منو نگاه میکردی ، تو

 همیشه یه کاری میکردی که آمارم پیش بقیه همسایه ها خراب باشه ،

 تو به من تهمت میزدی ( با صدای آلن دلون )


یهو صدای کف زدن به گوشم میرسه ، برگردم ببینم 249 نفر دارن برام کف

 میزنن بخاطر جان فدایی و دیالوگ زیبام


بعد یهو ببینم یه افق داره از سمت راستم میاد ، دوست داشتم بیشتر

 دیالوگ بگم که همسایه ها بیشتر کف بزنن ولی مجبور شدم تا افق نرفته

 توش محو بشمنوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام
یکی از فانتزی‌هایم اینه که راننده ون‌های گشت ارشاد 

بشم، بعد که ماشین پر از داف شد، گازش رو بگیرم و

 فرار کنم بعد با داف ها میریم دربند محو میشیم بعدشم

 دیگه به شما مربوط نیست :))))


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ توسط پدرام
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • قالب وبلاگ
  •